Barn og rom

Barn og rom

Puter, saueskinn, tøy, tepper og stoler inspirerer 5-åringen til å konstruere sitt eget rom i rommet. 

Vi ser at barna kan konstruere en eller flere enheter i rommet. De beveger seg mellom enhetene   eller finner et rom alene. Bevegelse er varsom og tilpasses enhetens konstruksjon. Leken er en  prosess som hvor hele personlighet er aktiv utifra barnets  intresse.

Vi voksne kan på mange måter kjenne igjen denne leken fra vår egen barndom som hyttelek. Mye er likt mens noe har forandret seg også, vi hører at rommet kan være bur, hus mm.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Skriftspråk som kommunikasjonsform.

Skriftspråk som kommunikasjonsform.

Omriss av mennesker

Omriss av mennesker