Bøker

Bøker

I en periode har bøkene våre hatt plass i en kurv på gulvet. I dag fant vi ny plass til bøkene våre, og en ny måte å presentere dem på.  

IMG_5118.JPG

Vi så at barna viste ny interesse for bøkene. Vi så at flere satt sammen og kikket i bøker og snakket om det de så. Noen valgte å sitte alene. Noen ble sittende lenge og så i mange bøker, noen var en kort tur innom. 

Det er tydelig for oss at måten vi iscenesetter bøkene på har stor betydning for barnas interesse. Vi må fortsette å ha fokus på presentasjonen, hvilke bøker  og tema vi plukker ut og forsikre oss om at det til enhver tid er et mangfold av bøker.

Smakstest

Smakstest

Skriftspråk som kommunikasjonsform.

Skriftspråk som kommunikasjonsform.