Skriftspråk som kommunikasjonsform.

Skriftspråk som kommunikasjonsform.

 

Skriftspråket har en mening og er funksjonelt, dette har førskolebarna fått erfaring med i høst. Ved å sette opp postkasse på vår turplass ble dette konkret og forståelig.

image.jpg
IMAGE.JPG

Flere har vært spent på om noen har satt igjen spor til oss i turboken. 

Skolen, foreldre, slektninger, naboer, 3 og 4 åringene på vår barnehage, nabobarnehagen og andre forbipasserende  har tatt en stopp på kulturbeithagen og skrevet i turboka vår. Denne responsen fra andre mennesker gjør til at forskolebarna tilegner seg en kommunikasjonsform der sender og mottaker har en funksjon.

Vi tenker at det er progresjon i arbeidet med kommunikasjon, språk og tekst i barnehagen. 

5-åringen kan se skriftspråkets funksjon i nærmiljøet, de bidrar med sitt eget navn og vi tror de føler seg som en likeverdig medborger. 

Nå er den første boka skrevet ut og vi har kjøpt turbok nr 2 og 3. 

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Progresjon

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter. Personalet skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser. Barnehagen skal legge til rette for progresjon gjennom valg av pedagogisk innhold, arbeidsmåter, leker, materialer og utforming av fysisk miljø. Barn skal få utfordringer tilpasset sine erfaringer, interesser, kunnskaper og ferdigheter.

                                            Rammeplan  

Bøker

Bøker

Barn og rom

Barn og rom