Menneskets skygge

Menneskets skygge

På bakgrunn av tidligere observasjoner, har vi valgt å følge barnas interesse for skygger. Med lerret og projektor, ønsket vi å se hvordan barna laget skygge med kroppene sine. Vi opplevde å se ulike interesser, oppdagelser og fokus. Noen ble opptatt av skyggene, noen av lyset og noen av selve lerretet. Vi så skyggene forfra, i profil, vi så bevegelser på hender, hode, klær. Ett av barna tok på seg skjørt i forskjellige farger. Var dette for å se om det ble ulike farger på skyggene? Når lyset ble dekt til... Hvor ble det av skyggen da??

 

IMG_6310[1].JPG
IMG_6326[1].JPG
IMG_6346[1].PNG

Selv om vi på forhånd hadde tenkt på hva vi ønsket å se etter, opplevde vi at barna ble opptatt av helt andre ting, som for eksempel bevegelse i lerretet, datamaskinens funksjon og lyset. Vi voksne tenkte i utgangspunktet at ett og ett barn skulle stå bak lerretet og lage bevegelser. Dette ble ikke helt som vi hadde tenkt da dette var en ny aktivitet, samt mange barn til stede som ville undersøke og teste ut. Vi slapp etterhvert opp kontrollen og lot barna få mulighet til å teste ut på sin måte. Vi trakk oss litt tilbake, valgte heller å ta bilder og filme for å få et innblikk i barnas møte med denne nye aktiviteten. I etterkant brukte vi samarbeidstiden til å reflektere over det vi så, opplevde, barnas ulike roller og tilnærminger, de voksnes rolle og hvordan vi på forhånd så for oss forløpet av aktiviteten.

Vi tenker at voksenrollen blir utrolig viktig når en skal jobbe prosjekterende. Vi må være bevisst vår rolle, vi må hele tiden reflektere over hvordan vi er i samspill med barna, vår væremåte som voksen når barna skal introduseres for nye aktiviteter, hvilke valg skal vi ta? Når og hvordan skal vi gå i dybden på noe? Hva skal vi velge? Vi må være ydmyke i vårt samspill med barna og ikke tro at vi som voksne eier sannheten. Denne måten å jobbe på krever voksne som er nære, som er nysgjerrig, reflekterende og interessert. Vi opplever at vi hele tiden står overfor utfordringer som krever en tilstedeværelse for at både barna og de voksne skal komme seg videre.

 

Loris Malaguzzi sa en gang at "vi trenger pedagoger som noen ganger er leder, noen ganger scenograf, noen ganger sceneteppe og bakteppe, og noen ganger sufflør. En pedagog som er både søt og streng, som er elektriker, som fordeler malingsspann og som til og med er publikum – publikum som betrakter, noen ganger klapper, noen ganger er taus, fylt av følelser, som noen ganger er skeptisk og andre ganger applauderer begeistret."

FullSizeRender.jpg
IMG_6361.JPG
-Omriss av et menneske og en sekk med leire.., hva skjer? Vi jobber med prosjekt "Menneske".

-Omriss av et menneske og en sekk med leire.., hva skjer? Vi jobber med prosjekt "Menneske".

Å jobbe mot karneval med ettåringen