Gruppemøte

Gruppemøte

Vi har gruppemøter hver uke, dette er en arena for utvikling og læring.

Til gruppemøte tar vi ofte med oss observasjoner i form av bilder, lek, samtale, tegninger mm.

Vi ser barnas interesser fra ulike perspektiv, vi tar alle synspunkter med i felles refleksjon.  

Denne uka reflekterer vi over disse observasjoner:

Hvordan har 5-åringen  tatt imot bøker, det digitale verktøy  og samtale om «menneske»?

Hjerte, lunger, foster, skjelett, blod ,bakterier, bevegelse, basilusker, hjelpere og foreldresamarbeid  er observasjoner vi reflektere om.

Hvordan jobbe videre med uttrykk/spor vi ser som tegning, skrift, bevegelse og dialog. 

Tanker vi tar med oss videre i arbeidet er barns medvirkning, tid, la barns tanker spinne og observere. Førskolebarna har med seg ulike erfaringer og delingskultur gir inspirasjon.

image.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

 

Det vi ønsker med gruppemøter er at vi hele tiden skal være i bevegelse og utvikle oss som en helhetlig organisasjon uavhengig av personlige synspunkter og væremåte.

Vårt definerte mål handler om det pedagogiske innholdet i hverdagen,verdigrunnlaget og prosessene i arbeidet.

Sanse med nesen

Sanse med nesen

Meny uke 2

Meny uke 2