-Omriss av et menneske og en sekk med leire.., hva skjer? Vi jobber med prosjekt "Menneske".

-Omriss av et menneske og en sekk med leire.., hva skjer? Vi jobber med prosjekt "Menneske".

Hva gjør barna hvis vi legger papp på et bord, med omrisset av et menneske, (en tegning de selv og oss ansatte har bidratt til ved å tegne omrisset av hverandre) , og så setter en sekk med leire ved siden av?

Som voksne har vi ofte predefinerte ideer, vi tenker at barna kommer til å gjøre sånn og sånn. Våre tanker er at vi må tilby muligheter, og være åpen for at måten barna tilnærmer seg tegningen og leira kan være helt annerledes enn det vi tenker de kommer til å gjøre.

I oppstarten av et prosjekt, er vi slik Turid Jansen skriver i sin artikkel i Barnehagefolk (1, 2008), i en opplevelsesfase. Barn må gripe for å begripe, sier hun. Våre tanker er at gjennom leire kan vi tilby et formbart materiale som tillater barna å jobbe tredimensjonalt. Å jobbe med menneske som prosjekt, gir oss ansatte et ansvar i også å kunne utvide barns erfaringer, gjennom å være igangsettere. Vi i personalet må støtte barns kreativitet, læringlyst og tiltro til egne evner påpeker Rammeplanen for barnehagen (2017)

FullSizeRender.jpg
Virus og bakterier

Virus og bakterier

Menneskets skygge

Menneskets skygge