Å forstå kroppen gjennom ulike uttrykksmåter

Å forstå kroppen gjennom ulike uttrykksmåter

Vi mener at det er lettere å forstå sammenhenger når vi bruker flere inntrykks- og uttrykksmåter. Vi inspirerer til forståelse ved bruk av f.eks. tekst, bilder, film, materialer og musikk. 

For å favne fler av barna legger vi tilrette for ulike uttrykksmåter for eksempel tegning, leire, maling, sang og bevegelse og forskjellige materialer,  

IMG_5167.JPG
IMG_5172.JPG
IMG_5216.JPG
IMG_5213.JPG
IMG_5186.JPG
IMG_5127.JPG
IMG_5130.JPG

Tvert i mot, det er hundre som finns!

Dikt av Loris Malaguzzi.
Til norsk ved Kari Carlsen og Jan-Erik Sørenstuen

Et barn er laget av hundre.
Barnet har hundre språk
hundre hender
hundre tanker
hundre måter å tenke på
å leke og snakke på

Hundre alltid hundre
måter å lytte på
å undres på og like på
hundre lyster til å forundre seg og like
hundre lyster til å synge og forstå
hundre verdener å oppdage
hundre verdener å finne opp
hundre verdener
å drømme fram

Et barn har hundre språk
(og hundre hundre hundre til)
men frarøves nittini.
Skolen og kulturen
skiller hodet fra kroppen.
Vi ber barnet om:
å tenke uten hender
å handle uten hode
å lytte men ikke snakke
å forstå uten gleden ved
å henføres og overraskes
annet enn til påske og jul.

Man ber dem om:
å bare oppdage
den verden som allerede finns
og av alle hundre
frarøver man dem de nittini andre.

Man sier til dem:
at leken og arbeidet
virkeligheten og fantasien
vitenskapen og fantasteriet
himmelen og jorden
fornuften og drømmene
er hverandres motsetninger.
Vi sier til dem:
at det ikke finnes hundre.
Men barnet sier:
Tvert imot, det er jo hundre som finns!Aktiv samlingsstund

Aktiv samlingsstund

Olaf

Olaf