Virus og bakterier

Virus og bakterier

 

Tegning er kommunikasjon og en del av barnets måte og utrykke seg på. Vi ser førskolebarna lærer  seg å lære sammen.

De studerer og samtaler om kortene for så å finne sin teknikk på tegningen.

Inspirasjon denne uka kom i form av virus og bakterier kort som vi fikk fra ei mor som jobber som bioingeniør på St.Olavs. Det er spennende for oss å se hvilken retning interessen tar, når nye impulser kommer til. 

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
image.jpg
Ulike effekter og lek med skygger

Ulike effekter og lek med skygger

-Omriss av et menneske og en sekk med leire.., hva skjer? Vi jobber med prosjekt "Menneske".

-Omriss av et menneske og en sekk med leire.., hva skjer? Vi jobber med prosjekt "Menneske".