Hva skjer i møtet mellom barna, omrisset av en venn og en sekk med leire?

Hva skjer i møtet mellom barna, omrisset av en venn og en sekk med leire?

IMG_9422.JPG

IMG_9425.JPG

Omrisset er klart

IMG_9428.JPG

Månegruppa, 3-åringen, har siden oppstarten i høst brukt leire aktivt. Leira er et materiale barna etterspør ukentlig og som de viser kreativitet og utfoldelse med. Leira er et materiale som samler barna, en kilde til dialoger, som inspirerer og kanskje en døråpner i forbindelsen mellom det å skape noe nytt basert på tidligere erfaringer. For oss er det et spennende materiale, i og med at den lar oss jobbe tre-dimensjonalt. En tegning er to-dimensjonal og en tanke og en idé har ingen form før hånden skaper den om, en transformasjon som krever et valgt medie. Hvilken verdi vi tilegner enten tegning eller leire avhenger av hvilke uttrykksmåter vi ønsker å presentere. Her må både barn og voksne foreta valg, noen basert på tidligere erfaringer eller kanskje må vi starte på nytt og forske gjennom å prøve og eventuelt forkaste. Dette er en runddans i all skapning og kreativitet. Som voksen er jeg opptatt av at 3-åringen skal erfare å bruke tidligere erfaringer, det å kunne foreta valg og å utvide dette språket mellom tanken og hånden. 

IMG_9430.JPG

Prosjektet vårt "menneske" åpner for mange innfallsvinkler. Hva skjer så i møtet mellom et to-dimensjonal uttrykksmåte som tegningen og den tre-dimensjonale leira, med mennesket som bakteppe? 

IMG_9433.JPG

Rinaldi sier at "..kreativitet er evnen til å skape nye sammenhenger mellom tanker og gjenstander som medfører nyskapning og endring, ta velkjente elementer og skape nye forbindelser" (2009, s.128)

Vi reflekterer over viktigheten av å ikke definere hva barna skal gjøre, men retter blikket mot verdien av prosesser, åpne for tankespill, samarbeid, motivasjon, dialoger - mellom barn, mellom barn og voksne, mellom barn og materialer. Dialogene som oppstår under barns egne og felles kreative utfoldelse og flyt.

IMG_9440.JPG
IMG_9449.JPG
IMG_9455.JPG

Kreativitet er ikke bare bare et særtrekk ved hvert enkelt individs tenkning, men også et interaktivt, relasjonelt og sosialt prosjekt. Den krever en kontekst hvor den kan eksistere, uttrykkes, synliggjøres.. (Rinaldi, 2009, s. 131)

Med Rinaldis ord som et bakteppe kan vi kanskje forklare: Hva skjer i møtet mellom omrisset av et menneske og en sekk med leire. Kan den være en kontekst hvor barna tillates å gjøre valg, hvor de gis muligheter til å uttrykke seg og i et relasjonelt perspektiv kanskje skaper nye forbindelser og nytenkning ? 

 

(Rinaldi, C. 2009, I dialog med Reggio Emilia. Bergen: Fagbokforlaget) 

Skrivesentret

Skrivesentret

Hjerte og hjerne

Hjerte og hjerne