Besøk av bioingeniør

Besøk av bioingeniør

Vi er glad når foreldre deler sin kompetanse, det beriker barnets barnehagehverdag og vi ser på deling av kompetanse som en slags dugnad og foreldresamarbeid. I dag var vi heldig som fikk et lite foredrag om virus og bakterier av bioingeniør Sandra. Førskolebarna hadde forberedt seg på forhånd ved å skrive ned spørsmål.  

Foreldresamarbeid er bla. å invitere inn til læringsprosesser når det  er naturlig ifht ressursene i foreldregruppa.

I dag opplevde vi at forberedelsene til førskolebarna i møte med bioingeniøren bidro til at dialogen ble naturlig og likeverdig. Prosessene kan være ulikt fra barn til barn og vi opplever at rammene er viktig når vi møtes til felles fokus. 

 

IMAGE.JPG

Spørsmål utarbeidet av førskolebarna:

Hvorfor finner det slemme bakterier?

Hvorfor finnes det snille bakterier? 

Hvorfor har vi bakterier i oss? 

Hvordan fungerer bakterier og virus? 

Hvordan ser bakteriene ut? 

Hva gjør bakteriene? 

Hvorfor er bakteriene større enn virus? 

Hvordan kan arbeiderne vite hvilke bakterier de skal drepe eller ikke? 

Hva gjør de forskjellige bakteriene? 

Hvordan kan bakteriene være snille og slemme? 

Når vi åpner opp for barnas tanker og interesser blir vi hver dag begeistret over barnas kompetanse. 

Takk for flotte svar Sandra, du tok barna på alvor og svarte dem på en respektfull måte. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1.

IMAGE.JPG
Hjerte og hjerne

Hjerte og hjerne

Større og mindre

Større og mindre