Den voksnes rolle i prosjektet

Den voksnes rolle i prosjektet

I en fase av prosjektet der vi tilbyr barna nye opplevelser, nye impulser og nye aktiviteter, må pedagogene hele tiden ta bevisste valg. Hvordan skal vår rolle være? Skal vi regissere? Skal vi være aktivt deltagende og hvordan er vi aktivt deltagende? Skal vi pøse på med stadig nye ting? Hvordan lærer barna? 

Gjennom å filme barnas møter med det nye, ser vi vår rolle med andre øyne. Det som vi ikke legger merke til når vi er i situasjonen, blir tydeligere når vi ser oss selv på film. Vi opplever at filmen gir oss nye tanker rundt vår egen rolle i arbeidet med barna. 

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

Ved å se film i etterkant av aktiviteten fikk denne pedagogen se seg selv i arbeidet med barna. Intensjonen her var å gjøre barnet oppmerksom på hva som kunne lage skygger og introdusere barna for nye muligheter. Det vi reflekterer over etter å ha sett filmen, er at barnet her stopper opp i sin egen utforskning  idet pedagogen presenterer noe nytt. Vi tenker her at vi må gi barna tid til å tilnærme seg det nye, trekke oss tilbake og heller observere.

Olaf

Olaf

Skrivesentret

Skrivesentret