Skrivesentret

Skrivesentret

En av våre samarbeidspartnere er skrivesentret. Et Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning.

Vi inspireres av skrivesentret, vi syns det er fint å dele praksis med andre faginstanser. Førskolebarna ble i dag introdusert for nye bøker av  Heidi og Peter. Både innerommet og uterommet ble brukt.

 

"Lek er språk og språk er lek"               

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

 

Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn, unge og vaksne. Skrivesenteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skriving som grunnleggjande ferdigheit i ulike fag og på ulike opplæringsnivå.

                                         Skrivesentret  

Den voksnes rolle i prosjektet

Den voksnes rolle i prosjektet

Hva skjer i møtet mellom barna, omrisset av en venn og en sekk med leire?

Hva skjer i møtet mellom barna, omrisset av en venn og en sekk med leire?