Å få søsken

Å få søsken

Vi i barnehagen reflekterer over at livet til barnet naturlig nok forandres  ved å få en lillesøster eller lillebror. Å få søsken er som regel en berikelse for barnet.

Ofte er det nedtelling i forkant, en helt ny hverdag venter uten formening om hvordan innholdet blir.

Hvert storesøsken er ulikt, noen bruker kort tid på å bli kjent med sin nye situasjon og andre bruker lengere tid. Noen trenger faste rutiner mens andre trenger å ruske i rutinene. Kanskje trenger noen at barnehagedagene er like, noen trenger kortere dager i barnehagen eller en fridag innimellom. 

Vi ser at strukturen til storesøsken  i barnehagehverdag har endret seg. Tidligere reduserte mange familier barnehageplassen og nå er de fleste storesøsken i barnehagen hver dag.

Vi prøver hele tiden å forstå samfunnsendringene og den nye generasjonen foreldre tenker annerledes om  barnehagehverdagen enn tidligere generasjoner.

Vi opplever at foreldre ser på barnehagen som en viktig del av barnas liv, det er der de møter jevnaldrende og er et tilbud som barnet trenger. 

Den nye situasjon i hjemmet kan bla. gi barnet øvelse i å hjelpe til, vente, tilpasse seg, dele oppmerksomheten, sette seg selv til side, kreve sin plass, knytte bånd, venne seg til det nye familiemedlemmet og medvirkning. Alle disse hverdagssituasjonene og rutinene får en annen dimensjon etter å ha blitt storesøsken.

Barnehagen og hjemmet er komplimentær til hverandre og barnet trenger begge deler, en god balanse. En barnehagedag gir mange inntrykk og det skjer mye hele tiden. I den nye situasjon hjemme, er det kanskje et annet tempo med et nytt familiemedlem i huset.

Ingen kan vite hvordan barnet opplever å få søsken men det kan komme til uttrykk gjennom væremåte, følelser og spørsmål i barnehagen.

Familiesituasjonen varierer og behovene, holdningene og prioriteringene er ulike og det er ingen fasit på hva som blir beste løsning for det eldste barnet, i sin nye rolle.

Med tanke på barnets beste ser vi på dialogen mellom barnehage og hjem som viktig, i alle typer endringer i barnehagebarnas liv. 

 

IMAGE.JPG
Virus og bakterier

Virus og bakterier

Er gutter tøff og jenter søt?

Er gutter tøff og jenter søt?