Materiale og kreativitet

Materiale og kreativitet

Vi ser at førskolebarna griper nytt materiale med kreativ tenkning. De store blyantene kan bli hus, raketter, stubber, mikrofon, syltetøy. Alt blir mulig.

Med jevnlig mellomrom bytter vi ut materiale med tanke på lek, læring og utforskning .

Å bekrefte barns kreative bruk av materialet tror vi gjør noe med troen på sin egen ide.

I en verden som stadig er i utvikling på alle områder tror vi at kreativ tenkning er en kompetansen som trengs.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
FullSizeRender.jpg

"I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre".

Rammeplan for barnehager 2017 s. 22

 

«kreativitet er intelligens som har det gøy»

Robot

Robot

Meny uke 1