Robot

Robot

En aktivitet med utgangspunkt i 5 - åringens interesse. Ideen er å lage roboter. 

Vi samtaler sammen om hvordan vi skal gjennomføre oppgaven. Barna fant ut at ettersom det var 4 bokser ble det 4 roboter. Vi måtte være 3 på hver gruppe, men en gruppe måtte bli på 4. Det kan virke som om at barna er opptatt av at alle i arbeidet får medvirkning. 

Barna lyttet til vennen sin, de uttrykte sine egne meninger. Kanskje det ikke ble akkurat slik jeg ville ha det. En ide måtte vike for en annen ide på gruppa. Hva skal være armer? Hvilken side av cdplata skal være opp? Hvis du vil ha øynene sånn vil jeg ha briller på. Da tar vi begge deler da. 

Vi voksne ser:

Kommunikasjon

Fellesskap

Samhandling

Kompromiss

Samarbeid

Matematikk 

Organisering

Prosessen i aktiviteten skaper gode læringsprosesser. Med gode læringsprosesser mener vi bevegelse, dynamikk, anstrengelser, mestring og glede.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Terninger

Terninger

Materiale og kreativitet

Materiale og kreativitet