Terninger

Terninger

I miljøet har vi terninger. De blir brukt i fri lek, regelsatt spill og egenorganisert spill. Det er ingen fasit på hvordan terningene  blir brukt.  

Vi observerer at førskolebarna kaster terningene og  ser hva de får. Etterhvert blir det å kaste kanskje større fokus enn terningens funksjon.

Kan vi som voksne bringe inn nye tanker?

Hva kan de brukes til?

Er terningen et redskap til kasting på lik linje med en ball? 

Ved å stille spørsmål inspireres førskolebarna  til nye matematiske innganger ved bruk av terningen. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Kram snø

Kram snø

Robot

Robot