Kram snø

Kram snø

Kram snø gir inspirasjon til å modulere, den skaper- fysisk aktivitet,-leik, - nye teknikker, -samarbeid, og- skaperglede.

Naturens variasjoner er naturlige innganger for utforskning hos barn. 

Vind - Vann - Snø 

Som pedagoger jobber vi etter spor for bla. forsøke å forstå barns intensjon og tanker, observere enkeltbarnet og gruppedynamikken og dokumentere læringsprosesser for å finne ut hva som skal være vårt neste fokus. 

Slik prosesser kan ikke vente til i morgen, naturens element er ikke permanent.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
image.jpg
Samspill

Samspill

Terninger

Terninger