Samspill

Samspill

Det er mye som skjer i barns utvikling, spesielt fort går det for ett - og to- åringen. I starten av barnehageåret var det å oppdage rommet og materialet, bli trygg på de voksne og de andre barna som var fokus. Vi opplevde at de lekte ved siden av hverandre med materialet. Nå etter jul ser vi at de har begynt å leke med hverandre, herme etter hverandre og speile hverandre. De kjenner også på hvor deres, og vennenes, grense for kos og kroppskontakt går.

 

 

Aldershomogene grupper:  

«Barna er delt inn i grupper etter alder.  Dette fordi vi ser at jevnaldrende. Vi lærer også av en smartere kamerat. Vi får også på denne måten tilrettelagt miljøet/rommet på en god måte som er tilpasset aldersgruppen og det unike med eks. 1-åringen. Barna skifter gruppe hvert år. Å herme er ikke juks, det er å imitere, å lære av en smartere kamerat.»

IMG_8981.JPG
IMG_8971.JPG
FullSizeRender.jpg
IMG_8963.JPG
Lekens egenverdi

Lekens egenverdi

Kram snø

Kram snø