Møter

Møter

Dette barnehageåret har vi blitt enige om å ha fokus på «møter». Møter mellom barn, mellom barn og voksen og mellom barn og materiale. Spontane møter oppstår hele tiden og vi må være oppmerksomme og lyttende for å få fatt i dem. Noen møter er positive, noen møter kan være vanskelige og trenger støtte fra en voksen for å kanskje kunne bli til noe positivt.

IMAGE.JPG

Rammeplanen sier at « i barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov». 

IMAGE.JPG
FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
Hva er en god møteplass?

Hva er en god møteplass?

« D e stengt!»

« D e stengt!»