« D e stengt!»

« D e stengt!»

Barns selvbestemmelse er et viktig moment i Rammeplanen for barnehagen, og kommer til uttrykk på forskjellig vis. For eksempel i leken:

 

IMAGE.JPG

«D e stengt!» ropes det ut som en invitasjon til lek.  

 

 «Bank, bank, får æ kom inn?»   

 «Bank, bank, får æ kom inn?»

 

IMAGE.JPG

«Ja, bare kom inn!» 

 

 

IMAGE.JPG

 «D e stengt!» roper ny dørvakt ut, og sånn fortsetter leken... 

Vi ser at barna øver seg på å bestemme og si fra, sette grenser for seg selv og andre. Som henta fra Rammeplanen: «Barnehagen skal fremme demokrati og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta (...) Ulike meninger og perspektiver skal få komme til uttrykk og være utgangspunkt for utviklingen av barnehagen som demokratisk fellesskap. (...) Barnets åndsfrihet skal anerkjennes.» (s.9)

Møter

Møter

Pepperkakesangen

Pepperkakesangen