Dele og samarbeide

Dele og samarbeide

Gjennom leken gjør barna seg allsidig erfaringer. De utforsker, prøver ut og får naturlig relasjonell trening. Her må det forhandles, her må det letes etter løsninger og her må det det trenes på å lytte til andre og ta hensyn. Gjennom leken får barna naturlig øvelse i selvregulering. De som deltar må tilpasse egen adferd og egne bidrag til andres behov, og når leken fungerer godt, får alle en mulighet til å vise hvem de er. Leken videreutvikler barnas naturlige kreativitet og utvikler deres evne til å takle nye og ukjente situasjoner”(Lysebo og Bratt, 2017).

Et barn sitter inne i kassa og trenger hjelp til å få på taket.

“Taket dætt! Hjælp mæ?”

IMG_2030.JPG

“Hjelp mæ å lukke døra”?

IMG_2036.JPG

Det trengs flere kasser til byggeprosjektet.

Vi kan ikke bare ta kassene som andre leker med. Vi må spørre om å få.

Noen ganger får vi mens andre ganger må vi akseptere et nei.

IMG_2035.JPG
Halloween

Halloween

Filosofisk samtale

Filosofisk samtale