Hva er en god møteplass?

Hva er en god møteplass?

Når vi iscenesetter eller dekker på rommets mange møteplasser for ettåringene, tenker vi at vi må gjøre det både spennende og vakkert slik at barna trekkes mot møteplassene og inspireres til lek og utforskning. Noen av våre forsøk lykkes bedre enn andre, og da reflekterer vi over hva suksessfaktoren er: Hva er en godt iscenesatt møteplass for ettåringer? 

IMAGE.JPG

Dette er et eksempel på en dårlig fungerende møteplass. Det som skjedde i møte med barna, var at et barn tok tak i stoffet, dro hardt, og tok det oppå hodet sitt. Fjærene og endene ble liggende på gulvet og de ble ikke lekt med. 

Senere samme dag, så en av våre møteplasser slik ut: 

IMAGE.JPG

Dette var nok mer tilfeldig plassert før fruktmåltidet, men denne møteplassen fikk en helt annen funksjon. Tre barn møttes og de kjente på og blåste på fjærene. De så på hverandre, smilte og lo og prøvde igjen. Fjærene fløy avsted, og barna lo og hentet dem igjen. Denne gangen opplevde vi at barna hadde fokusert samspill rundt fjær.

Det enkle er ofte det beste. I alle fall her. Vi tror at kombinasjonen av for mange materialer gjør at de overdøver hverandre i stedet for å støtte hverandre. Vi kan ikke starte med store komplekse byggverk, vi må bli kjent med materialene ett og ett først - så kan vi kombinere, variere og utfordre dem. Hvis vi ønsker å fokusere på fjærenes egenskaper, blir ender og tøy i veien, selv om pedagogen synes det hører sammen og at det blir vakkert. Hvem er det vi iscenesetter for? Er det for at kollegaene våre skal synes vi er flinke,  eller er det for å skape gode leke- og læringsmiljø for barna?

 

 

Møte med fiolin

Møte med fiolin

Møter

Møter