Matematikk gjennom hverdagsaktiviteter.

Matematikk gjennom hverdagsaktiviteter.

Vi ser at 5-åringen er opptatt av tall, telling, kategorisering, systematisering, størrelse og sammenligninger. De argumenterer og er på jakt etter sammenhenger.Gjennom ulike hverdagsaktiviteter utvikler de sin matematiske kompetanse.

Når vi lager juletrær av bark til julemarkedet, samtales det om telling, mengde, antall, form, størrelse, likheter og ulikheter.

Vi tenker at førskolebarna tilegner seg en matematisk forståelse i aktiviter der barnet selv er indremotivert. 

Aktiviteten bidrar til å berike barnas undring, nysgjerrighet og kreativitet i en lystbetont atmosfære skapt av barna selv gjennom lek.

" Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.»

Rammeplan for barnehagen s. 54

IMG_8082.JPG
IMG_8072.JPG
IMG_8079.JPG
IMG_8086.JPG
Bursdagskroner

Bursdagskroner

Barns eget tempo

Barns eget tempo