Bøker for de minste barna

Bøker for de minste barna

Som en del av språkstimuleringen er det «en stor fordel at barna har tilgang til et bredt utvalg av bøker i barnehagen» (Språk i barnehagen - udir).

IMAGE.JPG

Vi har alltid bøker tilgjengelig, slik at barna kan lese selv eller be om å bli lest for når de vil.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMG_7531.JPG
IMAGE.JPG

Når vi leser sammen bruker vi andre og mange flere ord enn i dagligtale, og det er nyttig i utviklingen av et rikt språk. Ofte bruker vi en dialogisk måte å lese bøker på, der vi veksler mellom spørsmål, undring,  peking og lesing. Med troen på barnet som grunnleggende meningsskapende, tenker vi at denne lesemåten gir mer rom for delaktighet og barnets egne uttrykk.

IMAGE.JPG

 «Å se i bøker sammen med og lese for de yngste barna byr på andre utfordringer enn å lese sammen med og for større barn. Små barn, som hovedsaklig kommuniserer via kroppsspråk og enkeltordsytringer, trenger godt tilpassede bøker og en voksen som leser på en tilpasset måte.» ( Språk i barnehagen-udir)

Filosofisk samtale

Filosofisk samtale

Avverge?

Avverge?