Å frakte

Å frakte

image.jpg

I uteboden vår finner barna redskap som har ulike bruksområder til leken. Vi ser at barna putter oppi for så å frakte frem og tilbake. Variasjon på «fraktere», både like og ulike i uttrykket, inspirerer til å frakte med seg. Noen ganger er det mange av en type bøtte mens andre ganger en spesiell. Form, estetikk og størrelse har betydning. Ulike mugger, kofferter, kaffekjeler, fat, boller og bøtter brukes for å  frakte. I utetiden  samler 3-åringen  naturmateriale som vann, blader, sand , pinner, steiner mm. De kan også kombinere andre materialer som rør, flis som de finner i boden.

Vi observerer denne type lek dag etter dag og år etter år og reflekterer over hvorfor barna frakter? 


Har materiale betydning for engasjement  rundt det å frakte? 

Skal de bruke det de frakter til noe? 

Er det selve fraktingen som er leiken? 

Er det servering? 

Har de ulike uttrykkene på «frakterne» betydning? 

Er dette en lekekode?

Er det en kobling mellom møteplasser ? 

Er veien i seg selv målet?

IMG_9116.JPG
IMAGE.JPG
IMG_9117.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMG_9146.JPG
image.jpg
image.jpg
Avverge?

Avverge?

Indremotivert jobbing

Indremotivert jobbing