Filosofisk samtale

Filosofisk samtale

 «I følge den greske filosofen Aristoteles begynner all filosofi med undring. Et grunnleggende trekk ved all filosofisk virksomhet er at vi undrer oss. Ingen undring, ingen filosofi» (buf.no)

Undring er noe som faller naturlig for barn.  

Hva spiser dinosaurene og hva er forskjellen på en dinosaur og en drage? 3-åringene finner innganger til samtale gjennom leken med dinosaurene. 

De diskuterer hva dinosaurene spiser - gress trær, bæsj, kjøtt. Her drar de både inn kunnskap, det de er opptatt av her og nå, humor og fantasi.

De kommer inn på hva forskjellen på drager og dinosaurer er - dragene har vinger, det har ikke dinosaurene. Dragene spiser bare bæsj. Dragene lager flammer.

De har samme lyd da, sier K og lager lyden. 

 Guttene diskuterer, er uenig og enig, meninger blir ytret.

IMG_9143.JPG
IMG_9144.JPG
IMG_9145.JPG
Dele og samarbeide

Dele og samarbeide

Bøker for de minste barna

Bøker for de minste barna