Kroppslighet

Kroppslighet

I barnehagen har vi ulike arenaer for fysisk aktivitet. I dag gikk vi til gymsalen på skolen i nærmiljøet. Vi opplever at barna kjenner på bevegelsesglede ved å klatre, løpe, hoppe, krype, balansere mm. Ved å varierer mellom uterommet i barnehagen, tur og et innerom som er tilrettelagt for kroppslig utfoldelse varieres de motoriske uttrykk. 

I hverdagssamtalen samtaler vi om hvor passer det å løpe? Hvor kan jeg kaste?

Vi er opptatt av å imøtekomme 3- åringens kroppslighet. Vi er også bevisst på å gi rammer for den fysiske leken med hensyn til 3- åringen selv og de andre i rommet. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
FullSizeRender.jpg
Animasjon

Animasjon

Dyrepark

Dyrepark