3-åringens lek

3-åringens lek

“Hva er lek?

Det er kanskje ikke mulig å forklare - det må bare oppleves og leves. Likevel forsøker mange voksne å kategorisere og sette overskrifter på lekens mange ansikter: Vi gjør det for å skape orden og struktur: Det bryr ikke barna seg om. De blander voksenkategoriene godt sammen og leker som de vil” (Lekelyst, Trude Anette Brendeland, s.10).

På Månegruppa er 3-åringene på vei inn i nye faser av leken og vi opplever et variert innhold. Mange leketemaer blir inkludert i leken, samtidig som den ikke trenger å være så sammensatt og dyp. Det svitsjes raskt fra det ene til det andre da barna er her og nå. Det kan gå fra bygging av maskiner, rollelek med dukker og dyr, “tameg-lek”,  lek med materiale og lek på bakgrunn av opplevelser. Alt etter hvor i lekeutviklingen barna er.

»Leken er og blir et sammensatt, mangfoldig og flertydig fenomen»

Tanker om leken:

Barna leker fordi de har lyst.

Lek er en væremåte

Lek - en måte å tenke på

Leker sammen med flere

Møter motstand i leken

Prøver å få greie på omverdenen

Få tak i sammenhenger

Barnets sosiale læring er avhengig av lek

Mulighet til å leke

Rom til å leke

Lek er målet

Leke ut følelser

Lek for å tilegne seg kunnskap

Leke alene

lek - en tilstand? 

Er lek alt barna kaller lek?  

Kan vi definere lek? 

Frihet fra prestasjon? 

IMG_0372.JPG
IMG_8672.JPG

 

Vi får ofte spørsmål om hvordan dagen har vært, om det har gått bra. 

Vi som jobber i barnehagen synes ikke det er greit å definere dagen til barna som god eller ikke god da barnehagedagen inneholder så mye; men vi kan hjelpe barna til å fortelle om hva de har gjort, hvem de har lekt med, hva de har lekt, hvem de har vært uenig med, episoder, slik at barna selv blir med i valget av det som formidles. Lek er en væremåte og det vil si at for barna består barnehagedagen av lek og alt den innebærer. Vi ser på leken som en læring til livet med alt dens innhold - humor, glede, uenigheter, bli enig, latter, gråt, konflikter, samarbeid, deling, samhandling, følelse av et fellesskap, møte motstand… 

3-åringen
« Kolliderer to barns interesser, kan de ha problemer med å ordne opp i situasjonen. Mange barn foretrekker å arbeide alene, kanskje nettopp fordi de da får gjort tingene etter sitt eget hode, eller fordi barnets jeg ennå ikke er så stabilt at det kan greie å bevege seg utenfor sin verden.” (Barnehageside.no)

 

IMG_8480.JPG
IMG_8703.JPG
FullSizeRender.jpg
IMG_0640.JPG
Utestart

Utestart

Male og tørke av

Male og tørke av