Tromme

Tromme

Hvordan implementere høye lyder?

Barn tenker ikke på uttrykksformer som atskilt. For barn er alle hundre språk en del av dem. Vi ser at flere barn tiltrekkes av rytme. 

Et uttrykk som tromming kan være en uttrykksmåte som det kan være utfordrende å møte, samtidig skal vi være åpen for det musiske mennesket. Vi vet også at rytme er bra for utvikling av blant annet språk.

Tradisjon i barnehagen har ofte vært at de voksne inviterer til musikk gjennom samlingstund og en aktivitet. 

På vår barnehage er vi generelt opptatt av tilgjengelighet, hva med instrumenter og material som skaper lyd og rytme? 

 

Rom og lyd

Skal inngangen for lyder gå igjennom en voksen? 

Hva når barnet vil leve ut rytmen her og nå? 

Innerom eller uterom? 

Hva er barnets intensjon? 

Kan vi sammen erfare og finne veier for lyd? 

Når inspirerer vi voksne?  Når betrakter vi? 

Hvor kan vi lage lyder? 

Hva med de andre i rommet? 

Hvilket underlag fungerer med tanke på å lage rytme/ lyder? 

Hvilke redskaper egner seg å bruke? 

Respekt for inventar og respekt for menneskene i rommet. 

Er det greit å lage høye trommelyder om andre ønsker å lytte til noe annet? 

Vi tenker at det er viktig å åpne for dette uttrykket, samtidig som at det er greit å trekke seg bort om de høye lydene blir ubehagelig. 

Pepperkakesangen

Pepperkakesangen

En sniktitt på vepsefilmen

En sniktitt på vepsefilmen