Kaffebønner

Kaffebønner

På barnehagen vår har vi et naturrom med et mangfold fra naturen.  

Rommet har ingen «bruksanvisning», veien blir til mens vi går. Ulike personligheter tiltrekkes av et variert sortiment som kongler, pinner, skjell, skjelett, korallrev, fjær, kanel, ull mm 

Noe av materialet har vi mye av, mens andre ting har vi mindre av. Dette er bakteppe vi som tilrettelegger tar med oss i arbeidet. 

Noen ganger kan vi som voksen bli «satt ut» av barnas nyskjerrighet rundt materialet. Satt ut i den grad at vi kanskje blir overrasket over hvordan barna bruker materialet, hvordan de utforsker det, hva som fenger barna med materialet.

Fagbøker minner oss på og inspirerer oss til vidre arbeid med tilrettelegging.

I boken Barn,kunst, kunstnere av Albertine Burrid står det:

 «Prosessen får kanskje størst fokus om vi voksne betrakter undersøkelsene, støtter strategiene og finner løsning sammen med hvert enkelt barn»

Etter flere observasjoner hvor barn legger ned kaffebønner på gulvet for deretter å tråkke på kaffebønnenene med foten.

Når vi finner TID i utforskningen ser, hører og betrakter vi:

En full boks kaffebønner

Innesko

Konsentrasjon

En knasende lyd

Knuste kaffebønner

Rolige bevegelser

Raske bevegelser  

Invitasjon til en venn

Materiale i forandring

En tom boks kaffebønner  

Utforskning 


 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Erfaring gjennom sansing

Barn viser med hele kroppen sin hvordan de oppfatter nye materialer.

«Når barn leker med materialer, skaffer de seg estetiske erfaringer gjennom sansing av materialet og omforming av det» (Fredriksen,2013, s. 15).

Vær til stede med barna i slike situasjoner!

Lytt, se, trekke seg tilbake, åpne opp!

Det er som Hohr, 2005 og Smith, 1982 skriver om estetiske læringsprosesser:  «Det er selve prosessen hvor barn eksperimenterer med materialer som forbinder sanser og begreper, tanker og følelser og fører til oppdagelser av nye muligheter.» Slike prosesser bidrar til en særegen læringsform. Litt forenklet kan vi si at en estetisk læringsprosess er en prosess fra inntrykk til uttrykk (Fredriksen, 2013, s 96).

 https://youtu.be/dsDs-MJeHWk

 https://youtu.be/VjUq1TeTvJw

Forberedelser til advent

Forberedelser til advent

Naturlig skriving

Naturlig skriving