Tegning er kommunikasjon

Tegning er kommunikasjon

Et av barna gleder seg til å bli hentet av besteforeldrene i dag. Barnet tegner besteforeldrene som henter i barnehagen og forteller at bestefar er glad i å jobbe i hagen og bestemor er glad i turkis.

Tegning er kommunikasjon og en del av barnets måte og utrykke seg på.

FullSizeRender.jpg

Vi tegner for selv å se i vid forstand (som for eksempel å utforske, oppdage, studere, erfare, bekrefte, fortelle, fabulere, identifisere, registrere, dokumentere, tenke, skape og å uttrykke). Scott Frisch, N. (2008). Når øyet styrer hånden – om mestringsprosesser i barnehagen. FORMakademisk, Vol. 1 Nr. 1 2008 s. 85 – 95

Male og tørke av

Male og tørke av

Et indre kompass

Et indre kompass