Male og tørke av

Male og tørke av

En aktivitet  er  en god måte å bygge relasjoner på. Vi deler redskap og erfaringer Vi er opptatt av at det skal være lystbetont og tilbyr ulike aktiviteter for å nå mangfoldet. Vi tenker at vi gjennom aktiviteter bygger relasjoner mellom både barn-voksen og barn-barn.

IMG_9346.JPG
IMG_9344.JPG
IMG_9367.JPG
IMG_9374.JPG
IMG_9380.JPG
IMG_9366.JPG
IMG_9375.JPG
IMG_9381.JPG
IMG_9363.JPG
IMG_9377.JPG
IMG_9388.JPG
3-åringens lek

3-åringens lek

Tegning er kommunikasjon

Tegning er kommunikasjon