Naturlig skriving

Naturlig skriving

I Ugletårnet er det mye bark etter veden og den brukes som materialet i leken.

I dag lager vi  til- og fra-lapper av barken og førskolebarna både klipper, knyter og skriver.

IMG_8536.JPG
IMG_8535.JPG
IMG_8539.JPG

Vi ser at førskolebarna søker skriftspråket i alle situasjoner som gir mening. For oss er det naturlig at førskolegruppa er i virke kontinuerlig i det siste året i barnehagen. Ser vi på barnehagen som en lærende organisasjon, kan ikke dette arbeidet vente til tirsdag kl 10.00, når det tidligere kunne vært den tradisjonelle førskoletimen.

Gjennom dialog ønsker vi å skape et godt læringsmiljø der delaktighet, medvirkning og  muligheter inspirerer til lek og læring.

Kaffebønner

Kaffebønner

Reinsdyr

Reinsdyr