Hvem er inne i varmen?

Hvem er inne i varmen?

Malvik Kommune har laget en Handlingsplan mot mobbing i barnehagen. Denne planen skal være “et verktøy for personalet, silk at barnehagen kan bli bedre på å håndtere, stoppe og følge opp mobbing, men også bidra til hvordan barnehagene kan arbeide forebyggende.”

Planen bygger på oppdatert forskning på feltet, og vi jobber med implementereringen av den i hverdagen. 

 

IMAGE.JPG

 

“I alle grupper skjer et spill om handlingsrom, som speiler maktforholdet som råder i øyeblikket.” 

FullSizeRender.jpg

Hvordan skal vi oppdage maktforholdet i en gruppe med to-åringer?

FullSizeRender.jpg

Hva skal de voksne gjøre ?

FullSizeRender.jpg

De voksne drøfter og undrer sammen, og tenker tilbake til egen barndom. Hva skjer om de voksne legger til rette for lek, og sørger for at det er plass til alle?

 Vil alle barn velge å delta?

 Vil alle barn velge å delta?

Hvorfor og hvorfor ikke?

Hvorfor og hvorfor ikke?

Må alle delta?

Må alle delta?

Hver gang?

Hver gang?

Hvem er inne i varmen? 

Er det nok bål til alle mann? 

Får man velge sine egne venner? 

Bålmat

Bålmat

Et indre kompass

Et indre kompass