Presentasjon

Presentasjon

En ansatt kom over en kasse med ulike kobberformer på sosiale medier. Vi samtaler om kobberet passer inne eller ute? Vi kommer frem til at uterommet trenger noe nytt nå i en « mellom sesong». Videre reflektere vi over hvordan vi skal presenterer kobberet. Vår erfaring er at barna ser om det er en invitasjon eller ikke. Presentasjon av nytt materiale har stor betydning for hvordan det blir tatt i bruk . Verdighet, tilgjengelighet og estetikk er sentralt hos oss som presenterer for lek og læring.

IMG_9228.JPG
IMG_9227.JPG
IMG_9238.JPG
IMG_9237.JPG
IMG_9232.JPG
IMG_9235.JPG
Surt - Søtt - Salt - Bittert - Umami

Surt - Søtt - Salt - Bittert - Umami

Topptur

Topptur