Lucia

Lucia

 I dag tidlig gikk skolestarterne Lucia for foreldre og vi serverte lussekatter og gløgg i gapahuken før vi gledet resten av barnehagen med lucia-sang.

FullSizeRender.jpg

Under forberedelsene til Lucia, har vi bakt, sunget, samtalet, tegnet , laget formasjon på opptoget. Vi observerer  er det naturlig for barna å likestille hverandre, uavhengig av kjønn og kompetanse. Alle får likt fokus, ut ifra egne ønsker.

FullSizeRender.jpg

Barns medvirkning er viktig for oss og også i denne prosessen har vi lagt tilrette for og åpnet opp for, gode læringsprosesser. Vi har vært bevisst på å lytte til og å utfordre 5-åringens tanker rundt dagen. 

Lussekatter

Lussekatter

Advent

Advent