Advent

Advent

I adventsperioden har vi tilført nytt material. Ulik form, farge, størrelse, tekstur, konsistens skaper ulike tilnærming og uttrykk hos 3-åringen. Når barn får materialer uten oppskrift, i stedet for ferdigproduserte leker, ser de muligheter ganske snart.

«Hva kan jeg bruke denne til?»

Materialet som til enhver tid befinner seg tilgjengelig, skal utfordre og inspirere barna til ulike aktiviteter og lek. Vi ønsker at materialet skal fungere som magi for barna og lede dem til forskjellige bruksområder..

Vi er opptatt av å skape gode møteplasser for barna, der lek, læring, samarbeid og relasjoner utvikles.

IMG_9554.JPG
IMG_9541.JPG
IMG_9654.JPG
IMG_9643.JPG
IMG_9672.JPG
IMG_9667.JPG
IMG_9684.JPG
IMG_9676.JPG


«Lekens tankegang skiller seg fra den formaliserte fordi man er mer opptatt av å være i prosessen, enn å nå fram til målet. Improvisasjon er mer spennende enn å følge oppskrifter. Her er man motivert av lyst. Sett fra et formalisert ståsted kan leken oppleves upraktisk, møkkete, rotete og kaotisk. Ser man det som foregår i leken med forståelse for dens egenart, ser man at den har sin egen orden og indre regler». (Öhman ’12). 

IMAGE.JPG
Lucia

Lucia

Æ e baby!