Lekens prosjekterende prosess

Lekens prosjekterende prosess

Leken er en prosjekterende prosess for ettåringen. Med dette mener vi at barna går igjennom en utviklingsprosess hvor de går fra et lekestadie til et nytt et gjennom frileken. I starten av barnehageåret er observasjoner av rommet, andre barn, materialet, de voksne og egenlek typisk for frileken. Egenlek kan foregå ved siden av andre, men fokuset er på det en leker med selv.

IMG_7906.JPG
IMG_7954.JPG

Utover høsten har de oppdaget hverandre og de later som at materialet kan være for eksempel mat, drikke osv ("late-som-lek", jf. Faith Guss).  De har også begynt å bruke hverandre i leken, og de eldste har begynt å leke med hverandre. Vi ser at noen barn har gått i fra egenleken til å inkludere andre barn. Men selv om de inkluderer andre barn, er det forskjellige leker inne i samme leken, såkalt parallellek. Det betyr at hvert enkelt barn har sin egen lek, men at de bruker samme materiale. De største har kommet enda et stykke videre. De er i samme lekverden, og typisk for denne leken er at de kopierer det vi voksne gjør. Blant annet å gå hånd-i-hånd med fine skjørt og hatter på, og å lage mat/spise.

IMG_9008.JPG
IMG_9217.JPG
Voksenrollen

Voksenrollen

Snø

Snø