Skriving når det er natulig

Skriving når det er natulig

Vår oppgave på karnevalsdagen er å tilby to aktiviteter til resten av barnehagen.

Er det noen som har forslag til hva vi kan bidra med?

Trylling, ballonglek og stolleken er forslagene som kommer opp.

Vi tenker at spørsmålene til ballongleken er en fin inngang til skriving. Muligheter skapes i de situasjoner der vi møter barnas initiativ og interesser.

Flere ønsker å bidra og samarbeider om spørsmål som skal skrives og legges inni ballongene.

Vi ser at førskolebarna søker skriftspråket i alle situasjoner som gir mening. For oss er det naturlig at førskolegruppa er i virke kontinuerlig i det siste året i barnehagen. Ser vi på barnehagen som en lærende organisasjon, kan ikke dette arbeidet vente til tirsdag kl 10.00 når det tidligere kunne vært den tradisjonelle førskoletimen.

Gjennom dialog ønsker vi å skape et godt læringsmiljø der delaktighet, medvirkning og  muligheter inspirerer til lek og læring.

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMG_3773.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Karneval 2018

Karneval 2018

Utforskertrang

Utforskertrang