Barn er aktive kunnskaps-søkere

Barn er aktive kunnskaps-søkere

Å bringe inn forskjellig type informasjon er nødvendig for å jobbe videre i en prosess. 

I dag fikk vi besøk av vår tidligere kollega Guus, han hadde med seg modeller fra sin nåværende jobb.

Et foredrag om hjertet, magesekken og øyet. Førskolebarna viser interesse ved å lytte, se, stille spørsmål og de bidrar med sine erfaringer. Den taktile tilnærmingen tror vi inspirerer videre til å studere kroppsdelene.

De lærer av det de er opptatt av der og da, av å delta i aktiviteten og samtalen, å undersøke forhold og å gjøre gjentatte meningsfulle aktiviteter. 

Vi voksne reflekterer over hvilken informasjon vi skal bringe inn, vi er opptatt av å følge det barna er nysgjerrige på.

I det prosjekterende arbeidet er det grunnleggende for oss å ha evne til undersøke forhold sammen med barna. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG


Førsteamanuensis Gjems snakker her om barns læring av språk men vi erfarer at dette gjelder all læring i barnehagen.

»Barn er aktive kunnskapssøkere. Forskning viser imidlertid at det å ta i bruk skolebaserte program i barnehagen er bygd på en feiloppfatning som sier at den beste måten man kan forberede barn på skolen på er å venne dem tidlig til de formelle aktivitetene som kjennetegner skolens arbeid de første årene.

– Snarere tvert imot er det slik at barnehagen kan legge til rette for at barna lærer ved å legge opp til aktiviteter som gir mening, bidrar til at barnas kunnskaper bygges opp og at læringen inngår i aktiviteter barna er interessert i, hevder Gjems»

                                              Forskning .no

Å dele

Å dele

Ulike effekter og skygger