Norsk kultur -  vinteraktiviteter

Norsk kultur - vinteraktiviteter

I dag skal vi ha fellesaktiviteten langrenn på ski, i barnehagen.

Ett av barna har disse forslagene på land som kan være med: Norge, Sverige, Danmark og Frankrike.

Førskolebarna forbereder og planlegger med skriving, tegning, tall, samtale, fordeling, valg og deling av kunnskap. 

IMAGE.JPG
IMG_3943.JPG
IMAGE.JPG
IMG_3962.JPG
IMAGE.JPG
FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

«Mens det å gå på ski i tidligere tider var en nødvendighet for å komme seg fram over store snødyner vinterstid, er det i dag (siden midten av 1800-tallet) hovedsakelig blitt en populær fritidssyssel og sport, som blir praktisert over hele verden. I Norge er skigåing en vesentlig del av norsk identitet og kultur.......»

Wikipedia

I barnehagen ringes det ikke inn til timen...

I barnehagen ringes det ikke inn til timen...

Utforskningen fortsetter

Utforskningen fortsetter