"Klare sjøl"

"Klare sjøl"

Orientering om hvor armer og ben er på dressen.

Orientering om hvor armer og ben er på dressen.

"I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre"( Rammeplan, 2017, s. 22).

Ettåringene begynner å nærme seg to år nå. Deres progresjon vises både i lek og samspill og i hverdagssituasjoner. Vi i personalet bidrar så barna skal få mestringsfølelse og "klare sjøl" der de ønsker dette. Vi oppmuntrer til både å kle på selv når vi skal ut og til å rydde på plass klærne sine når de skal inn. Ingen klarer å kle på alt selv ennå, men den gleden vi ser over egen mestring i hverdagen er med å bidra til videre progresjon og utvikling, både i påkledning og i alle andre situasjoner. 

Å dra på dressen selv så vi ser føttene stikke ut av hullene sine.

Å dra på dressen selv så vi ser føttene stikke ut av hullene sine.

Fra å sitte på fanget for å få på sko, står nå flere på benken og løfter foten opp i skoen. Det er stor mestring i å klare å stå på en fot for å putte den andre nedi skoen.

Å holde seg fast, løfte en fot og få den oppi hullet på skoen. 

Å holde seg fast, løfte en fot og få den oppi hullet på skoen. 

Laserbane

Laserbane

Barn tegner livet

Barn tegner livet