Laserbane

Laserbane

På komet har vi observert at det er mange som er interessert i refleksjon av lys. Dette er noe vi har lyst til å forske på.

Hvilke materialer trenger vi?

Hvordan legge tilrette for utforskingen?

Hvordan gi inspirasjon som kan dras inn i leken? 

Hvilke materialer kan symbolisere lysstråler? 

Vi får ideen om å lage en laserbane av garn.  

Vi observerer tidlig at noen av barna er kjent med begrepet laserbane, mens det er ukjent for andre. Noen har en klar tanke om hvordan de skal plassere garnet for at det skal bli en"ordentlig" laserbane og er raskt inne i en lek. Andre blir mest opptatt av å plassere masse garn rundt omkring.  

FullSizeRender.jpg

Skal barna få bruke så mye garn de vil?

Når skal vi sette stopp?  Skal vi sette stopp?

Når går det over fra å være en plan om hvordan det bør se ut til å bli planløs kasting av garn?  

IMG_5654.JPG

Etter å ha brukt mye tid på å lage laserbanen, ser vi at det utvikler seg til å bli en utforsking av kropp i møte med et nett av garn. Noen mestrer dette, mens andre blir sittende fast og må ha hjelp for å komme løs.

 Hvor går veien videre nå?

Kullstifter

Kullstifter

"Klare sjøl"

"Klare sjøl"