Fugl

Fugl

Vi ser at 1-åringen observer fugler i uterommet.

Ved å bruke digitale verktøy som observasjon og dokumentasjon kan vi ta med dette arbeidet videre sammen med barna. 

Hva er barna opptatt av? 

Er det lyden? 

Er det selve fuglen? 

Er det bevegelsen når den flyr frem og tilbake?

Det at den er «uoppnåelig»?

Vi må ta ansvar for å ta vare på og videreføre de ideer og spor barna gir oss.

Lek med språk

Lek med språk

Gult garn

Gult garn