Å følge et spor...

Å følge et spor...

Vi har observert at flere av guttene på Komet er opptatt av superhelter og figurer. De leker og snakker om dette ofte. Vi voksne har brukt endel tid på på å reflektere over denne interessen.

Hva er det med superhelter og figurer som skape så stor interesse spesielt blant guttene?

Hvordan kan vi legge tilrette for den leken som de så tydelig trekkes mot?

Skal vi legge tilrette for den typen lek i barnehagen?  

En morgen er det et av barna som har tatt med noen figurer i sekken sin. Pappa oppdager dette og tar dem med hjem, ettersom at det ikke er greit å ha med egne leker i barnehagen hos oss. Barnet blir selvfølgelig lei seg. "Kan vi lag sånne figura sjøl?" spør den voksne som er tilstede i situasjonen. Barnet blir tydelig interessert og forteller at figurene han hadde med heter Pokemon. Sammen finner vi bilder av noen pokemoner på Internett og flere barn blir med i prosessen; vi leter etter bilder, finner ut hva de ulike figurene heter, lager en powerpoint og printer ut. 

FullSizeRender.jpg

Vi diskuterer hvordan figurene ser ut og hvilke materialer vi trenger for å lage dem. Barna går på materialjakt på både prosjektrommet og naturrommet før de finner det de trenger. Det er spennende å observere hvordan noen av barna selvstendig og lett finner fram det de trenger , mens andre trenger mer tid. 

FullSizeRender.jpg
IMG_5667.JPG
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

Både gutter og jenter blir interessert og det blir mange uttrykk på figurene.  

IMG_5672.JPG

Vi ser at mange av barna tar med seg figurene inn i leken og dette skaper nye lekekonstellasjoner og ny bruk av materiale. 

 

IMG_5723.JPG
Mat til fuglene

Mat til fuglene

Kullstifter

Kullstifter