Fellesskap i akebakken

I barnehagen har vi både rumpeakebrett og akematter. Vi ser at de aller fleste barna søker mot akematta. Hvorfor? Vi tenker at det er fellesskapet, opplevelsen av å gjøre noe sammen med vennene sine, dele latter, spenning og kanskje litt redsel med andre. Noen kan være avholdende til å sette utfor bakken, men ved hjelp av en venn som viser entusiasme og glede er det lettere å overvinne frykten. 

Det er mye samspill og samarbeid i akeaktiviteten. Det kan by på glede, fellesskapsfølelse, utfordringer som for eksempel hvem drar med matta opp igjen? Kan vi hjelpe hverandre med å dra? Vi ser kanskje noen som faller av, blir redd og slår seg - hva gjør vi som venn da? Er det den voksne som skal storme til og hjelpe eller kan barna som venn hjelpe og trøste? Vi opplever at noen slår seg og vennen på 2 år gjerne vil trøste. Noen ganger er barnet opp på føttene med en gang vennen rekker ei hånd, andre ganger vil ikke barnet ha hjelp, da kan den hjelpende vennen bli lei seg fordi han hun ikke fikk trøste. 

"I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov" (Rammeplan s.23)

 

 

IMG_6589.JPG
Samefolkets dag

Samefolkets dag

Valg i prosessen

Valg i prosessen