Valg i prosessen

Valg i prosessen

I arbeidet med « mennesket» oppsummerer vi sammen med førskolebarna.

Hva ønsker dere å undersøke videre?

Et av barna tar oppgaven å skrive ned alle sine tanker.

Ved hjelp av dokumentasjon synliggjør vi prosessen og valgene vi tar.

Temaene som kommer opp er hjertet, hjernen, bakterier, øyet, muskler og nesen. Alle tar et valg på hva de ønsker å jobbe videre med.  

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Etter noen dager får tankekartet et nytt «liv» med at et av barna sier:  «jeg vil være gul bakterie». Hun synliggjør det ved at hun farger gult over navnet sitt, flere inspireres av det første valget og noen endrer valget. 

IMAGE.JPG

Ettersom at flertallet ønsker å jobbe videre med bakterier og virus ser vi nærmere på form, farge, navn, funksjon, om bakteriet er snilt eller slemt gjennom det digitale verktøy, bøker, kort, samtaler og besøk.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Vi tilrettelegger med ulikt materiale som vi tenker kan brukes på forskjellige måter, ut i fra barns tanker og meninger om sitt bakterie-kostyme.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

I pedagogisk dokumentasjon handler valg om å akseptere det komplekse og likevel forsøke å ta valg som kan bidra til at noe settes i bevegelse, at noe videreutvikles, at det blir en form for progresjon. Dersom refleksjonen ikke fører til valg, vil refleksjonen være mindre nyttig for organisasjonen, for familiene og for barna.

Det å velge et neste skritt i prosjektet, en forsøksvis ny måte å håndtere en situasjon på eller å tilføre andre materialer på avdelingen er en del av arbeidsmåten. Det kan være at tolkningene ikke stemmer med barnas oppfatning av situasjonen, men hvis barna ikke syns dine valg er interessante, vil de ikke hekte seg på impulsen du introduserer. 

 Mona Nicolaysen

Fellesskap i akebakken

Å dele

Å dele