Kostymer

Kostymer

Karneval er noe de fleste barn forbinder med å kle seg ut. Vi voksne har reflektert mye over hvordan vi skal lage kostymer.              Vi vil at barna skal medvirke i prosessen med å lage sitt eget kostyme. Vi vil at kostymene skal si noe om hva barna har blitt opptatt av i løpet av perioden der vi har jobbet med MENNESKE. Vi vil at de skal ha mulighet til å ta selvstendige valg. 

Vi bestemmer oss for at kostymet kan bestå av en hvit T-skjorte som barna kan dekorere med det hver enkelt har blitt opptatt av. De må selv ta valg om hva de vil "fortelle" og hvilket materiale de trenger for å få fram sitt uttrykk. De voksne skal være støttespillere i prosessen og legge tilrette for at det er tid, rom og materialer tilgjengelig. 

IMG_5369.JPG

Et av barna vet tydelig hva hun vil gjøre med kostymet sitt. Hun vil lage hjerte og transportører og døra i hjertet. Dette har vi blitt kjent med gjennom programmene om "den magiske kroppen". Før hun begynner vil hun lage en arbeidstegning som viser henne hvordan det vil se ut. Hun velger å bruke maling, stoff og lim. 

Bildet illustrerer transportører/lastebiler som frakter næring rundt i kroppen. (fra "den magiske kroppen")

Bildet illustrerer transportører/lastebiler som frakter næring rundt i kroppen. (fra "den magiske kroppen")

IMG_5385.JPG
FullSizeRender.jpg

Et annet barn er opptatt av øynene og spesielt iris. Hun velger også å lage en arbeidstegning før hun setter i gang med kostymet sitt. 

SØVN

SØVN

Snøkrystaller

Snøkrystaller