Kostymer

Kostymer

Inntrykk av virus og bakterier gjennom en periode er nå i ferd med å komme til uttrykk. 

Vi har tilrettelagt med stoff som base, ulikt materiale presenteres og taes i bruk. På materialrommet kan vi hente mere om det er nødvendig.

I en slik prosses er det lite vesentlig hvordan syferdigheter du som voksen sitter inne med. I dette arbeidet er det å fange barns tolkning av bakterier og viruset i fokus. Vi arbeider med kompetente 5-åringer, personlighet og mangfoldet kommer frem når vi tilrettelegger for medvirkning og vi vet at barn har masse å bringe inn når vi åpner opp for det. 

Vi tenker at dette er Identitetsskapende arbeid der barnet selv tar valg, tar stilling til og får kjenne på fokus på seg selv. Noen forbereder seg til sin rolle på karnevalsdagen gjennom leik og kunnskap. 

 

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov.

                                                      Rammeplan  

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

De Gule virus/bakterie kostymene er  norovirus, ostebakterie og gul bakterie.

IMG_3653.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMG_3659.JPG

De blå kostymene er metapneumovirus og lange og runde bakterier.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG

Den grønne kostymen er E.Coli  bakterie. 

Snø

Snø

Ski

Ski