Undersøkende arbeid

Undersøkende arbeid

Del 2

På vår barnehage er vi opptatt av tilbakemeldingskultur og etter del 1 i dette innlegget fikk vi tilbakemelding fra en annen kollega, som får oss til å reflektere over:

Hvor går grensen mellom å utforske naturens mangfold?   

Hvordan fremme forståelse for naturens egenart? 

Hva med respekten for liv og død?  

Vi reflektere med barna: 

Gjennom dialog får vi en forståelse av at førskolebarna har fått kunnskap og erfaring om puppens funksjon. 

«hadd vi visst at det var en sommerfugl -larve, hadde vi bare latt den hengt der».

Del 1

Ved å bruke observasjon som verktøy kan vi forfølge hva barna er opptatt av. I dag ble oppdagelsen av en larve i uterommet fanget opp med kamera og tilstedeværelse av en voksen. Barna viser en undersøkende væremåte til larven og fenomenet rundt larven.

Førskolebarna blir invitert inn for å dokumentere prosessen på bloggen og prosessen beskrives slik: 

«Vi har funnet en puppe i et tre ved Ugletårnet. Vi visste det var en puppe.Kan vi skjære i den for å se hva som var inni? Er det en larve inni eller er det en sommerfugl? Det kom grønt slim. Kanskje det er larve-blod? Etterpå så vi larven og dro den ut av puppen. Lever larven? Er den død? Jeg syns den rører på seg. Det er en sommerfugl larve. Vi vil ha den i et glass så vi kan se på den.

Hvorfor er hodet grønt?  

Den er ikke som vanlig larve? 

Jeg lurer på hvordan larven har det.

Hvordan ser den ut inni hodet?

Slimet kom fra inni han».

IMG_4504.JPEG
IMG_4502.JPEG
IMG_4503.JPEG
IMG_4501.JPEG
IMG_4500.JPEG

» ...læring skjer når barnet er aktivt, og når det får mulighet til å undersøke, utvide og fordype seg i det som virker spennende og interessant». 

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/kvalitet-i-barnehagen/verktoy-for-kvalitetsarbeid/pedagogisk-dokumentasjon/hva-er-pedagogisk-dokumentasjon/

 

Barnekultur

Barnekultur

Ettåringens møte med karse

Ettåringens møte med karse